Sprawy spadkowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz udziela w tym przedmiocie porad prawnych. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów w skomplikowanych postępowaniach spadkowych - np. o charakterze transgranicznym czy też wymagających zastosowania prawa dzielnicowego, obowiązującego w Polsce w okresie międzywojennym.
Reprezentacja przed sądem polega przede wszystkim na przygotowaniu wniosków, pozwów i innych koniecznych pism procesowych, osobisty udział pełnomocnika na posiedzeniach sądowych, bieżące monitorowanie sprawy, w razie konieczności prowadzenie negocjacji procesowych.
Porady prawne z zakresu prawa spadkowego udzielane na spotkaniach, obejmują analizę stanu faktycznego, przedstawionego zagadnienia, problemu z jakim zgłosił się Klient. Na gruncie okoliczności sprawy prezentujemy sugerowane, jak najkorzystniejsze rozwiązanie, w oparciu nie tylko o przepisy prawne, ale i linię orzeczniczą, która odgrywa obecnie bardzo istotną rolę. Środki prawne, które w danej sprawie mogą zostać wykorzystane, zależą bowiem od rzetelnego zbadania każdej sprawy, z uwzględnieniem sytuacji życiowej Klienta.
W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje pomoc w sprawach takich jak np.

- stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;

- stwierdzenie nieważności testamentu;

- zapłata zachowku;

- przyjęcie bądź odrzucenie spadku oraz uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

- ustalenie bezpodstawności wydziedziczenia.

Darmowa porada

Pierwsza porada Adwokat Morawskiej jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy!Lub zadzwoń

607 163 863