Wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczeń uzgadniamy na początku współpracy, uwzględniając preferencje i oczekiwania naszych Klientów oraz charakter sprawy. Zapewniamy czytelny schemat kosztów w każdej prowadzonej przez nas sprawie.

 

CENNIK

 

PORADY PRAWNE - CENA

Szacunkowy koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego wynosi 190 PLN brutto.
Porada obejmuje jedno, około 45-minutowe spotkanie. W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii Adwokackiej dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

 

OPINIOWANIE I SPORZĄDZANIE UMÓW - CENA

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy (np. deweloperskiej czy sprzedaży nieruchomości) zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. W przypadku opiniowania umowy minimalne wynagrodzenie wynosi 150 PLN brutto.

 

PISMA PROCESOWE - CENA

Koszt sporządzenia pisma procesowego, np. pozwu, apelacji, wniosku czy wezwania zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia (stanu faktycznego) oraz terminu, w którym pismo musi zostać przygotowane. Informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

 

SPRAWY SĄDOWE - CENA

Koszt prowadzenia sprawy sądowej (np. spadkowej czy odszkodowawczej) jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Podejmujemy się zarówno kompleksowego prowadzenia spraw, jak i wykonania poszczególnych czynności w sprawie, takich jak np.

 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed policją, prokuraturą
 • reprezentowanie przed sądem rejonowym, okręgowym (pierwszej instancji)
 • reprezentowanie przed sądem okręgowym, apelacyjnym (drugiej instancji)
 • sporządzenie skargi kasacyjnej
 • Z uwagi na różnorodność spraw i konieczność poznania stanu faktycznego sprawy, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub przez e-mail.

   

  SPRAWY O ZAPŁATĘ - CENA

  W typowych sprawach pozwu o zapłatę obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.
 •  

  NEGOCJACJE - CENA

  Koszt udziału Kancelarii w negocjacjach uzależniony jest od typu sprawy oraz czasochłonności. Może być rozliczany według stawki godzinowej lub ryczałtowo, za całość obsługi.

  SYSTEMY ROZLICZEŃ

  Pracując dla naszych Klientów, stosujemy następujące systemy rozliczeń:

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji sądowej, za przygotowanie pisma czy opinii prawnej). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

   

  Wynagrodzenie godzinowe

  Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

  Abonament

  Ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Dedykowany jest w szczególności dla podmiotów gospodarczych, które dzięki stałemu doradztwu kancelarii mogą zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności.

   

  Wynagrodzenie za sukces (success fee)

  Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem obniżoną kwotę wynagrodzenia bazowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od kwoty zasądzonej na rzecz Klienta przez sąd)..

  DARMOWA WYCENA SPRAWY

  Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać kwestię, w której możemy pomóc. Wycena jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Nasz adwokat skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu 2 godzin.
  Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.
  Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu:

  607 163 863