Bieżąca obsługa prawna

Korzystanie z bieżącej obsługi prawnej to wcielanie w życie zasady „taniej zapobiegać niż leczyć”. Zapewnienie stałego doradztwa pozwala za niewielkie środki zabezpieczyć interesy w taki sposób, by minimalizować ryzyko kosztownych długoletnich procesów sądowych czy skutków niewypłacalności kontrahentów.

W ramach kancelarii prowadzimy stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych, fundacji i stowarzyszeń.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, zawieranych transakcji, relacji z kontrahentami oraz pracownikami. Dzięki poznaniu specyfiki biznesów naszych Klientów, możemy przewidywać, jakie problemy prawne mogą się wiązać z daną działalnością i działać w kierunku ich eliminacji, a także reagować natychmiast w sytuacji kryzysowej.

Prowadząc stałą opiekę prawną, szukamy odpowiedzi na bieżące pytania prawne, a także identyfikujemy potencjalne problemy, które mogą powstać w przyszłości.

Jesteśmy przygotowani na wykorzystanie wyzwań i szans naszych klientów, które pojawiają się w trakcie współpracy. Potrafimy szybko utworzyć kompetentny zespół, składający się z różnych specjalistów.

Podejmujemy się opieki prawnej nad całą działalnością klienta lub zawieramy umowy obejmujące doradztwo tylko dla wybranej dziedziny działalności (np. kontrakty, windykacja należności, ochrona tajemnic przedsiębiorstwa).

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  1. reprezentację Klienta w negocjacjach handlowych
  2. opiniowanie oraz opracowywanie umów handlowych
  3. kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy
  4. udzielanie Klientom bieżących porad prawnych w zakresie związanym z ich działalnością operacyjną
  5. prowadzenie w imieniu Klientów korespondencji z organami państwowymi oraz kontrahentami w sprawach wymagających wiedzy prawniczej
  6. sporządzanie opinii prawnych
  7. obsługę korporacyjną (np. przygotowywanie projektów uchwał organów, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych)
  8. monitoring prawny prowadzonych inwestycji
  9. windykację wierzytelności

Adwokat Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy!Lub zadzwoń

607 163 863