Odszkodowania Warszawa

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną dla osób poszkodowanych (w wypadkach komunikacyjnych, na skutek błędów medycznych i in.). Zapewniamy wsparcie prawne począwszy od etapu zbierania dowodów i zgłaszania roszczeń zakładowi ubezpieczeń aż reprezentacji przed sądem i egzekucji należnych świadczeń. Występujemy także jako pełnomocnicy poszkodowanych (oskarżycieli posiłkowych) w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko sprawcom wypadków, dbając o zabezpieczenie interesów Klientów i czuwając nad przebiegiem sprawy karnej. Pomagamy oszacować wysokość należnych roszczeń, uwzględniając aktualne orzecznictwo sądów w analogicznych sprawach. Opiniujemy propozycje ugodowe składane pokrzywdzonym przez zakłady ubezpieczeń, reprezentujemy pokrzywdzonych w negocjacjach. W każdej sprawie walczymy o pełną rekompensatę za poniesione szkody i krzywdę. W szczególności nasze usługi obejmują:
- dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone na osobie oraz w mieniu;

- dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

- dochodzenie renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej i zwiększonych potrzeb;

- dochodzenie renty dla najbliższych osoby zmarłej;

- doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów oraz szacowania wysokości należnych roszczeń.

Adwokat Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy!Lub zadzwoń

607 163 863