Bezpieczeństwo danych osobowych

Kancelaria oferuje Klientom wszechstronną obsługę prawną w zakresie bezpieczeństwo danych osobowych. Doradzamy, opiniujemy, przygotowujemy umowy, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych.
W ramach specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

  • spraw z zakresu prawa zobowiązań: sprawy o odszkodowanie, w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych, o zapłatę - dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy deweloperskie itp.)
  • spraw z zakresu prawa rzeczowego: ochrona własności i posiadania i związane z tym roszczenia, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe i osobiste, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), sprawy o inne prawa rzeczowe (np. zastaw)
  • spraw z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku, podważanie testamentu, zabezpieczenie spadku i inne.
  • spraw z zakresu prawa konsumenckiego (roszczenia z rękojmi itp.)
  • spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych

Adwokat Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy!Lub zadzwoń

607 163 863