Odpowiedzialność członków zarządu

Stwierdzone naruszenia prawa w działaniach spółki, czy jej pracowników często skutkują powstaniem ryzyka odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu, jako osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie danej firmy. Dotyczy to sfery odpowiedzialności cywilnej, finansowej (np. subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe), ale także karnej (np. niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości czy tzw. nadużycie zaufania). Kancelaria ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu. Reprezentowaliśmy zarówno członków organów, jak i wierzycieli, którzy pozywali członków zarządów spółek w związku z bezskutecznością egzekucji z majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Występowaliśmy także jako obrońcy kadry menadżerskiej w postępowaniach karnych. Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

- doradztwo i szkolenia dla kadry menadżerskiej z zakresu praw, obowiązków i ochrony przed odpowiedzialnością osobistą;

- Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką;

- Doradztwo prawne w zakresie wpływu planowanych działań spółki na ryzyko odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu;

- reprezentowanie wierzycieli w sprawach sądowych o zapłatę przeciwko członkom zarządu w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki;

- reprezentacja w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej członków zarządu (zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych);

- sporządzanie opinii prawnych;

- doradztwo w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej kadry managerskiej.

- Przygotowywanie strategii obrony przed potencjalnymi zarzutami;

- Reprezentowanie członków zarządu w postępowaniach zmierzających do pociągnięcia ich do odpowiedzialności indywidualnej.

Adwokat Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy!Lub zadzwoń

607 163 863