POTRZEBUJESZ STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ?

Możliwe jest ponadto korzystanie ze stałej obsługi prawnej w ramach współpracy z Kancelarią. Dzięki tej propozycji, zapewniamy
świadczenie usług prawniczych w wymiarze czasowym, na warunkach określonych w umowie o stałą obsługę prawną.

W ramach takiej obsługi Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez Klientów działalności . Przy świadczeniu tej formy pomocy prawnej niezbędnym staje się zapoznanie ze specyfiką i charakterem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, celem dostosowaniu świadczonej pomocy prawnej do jego indywidualnych potrzeb.

Ponadto w przypadku obsługi spółek prawa handlowego Kancelaria zajmuje się zakładaniem i rejestracją spółekzakładaniem i rejestracją spółek KRS , rozwiązywaniem i likwidacją spółek.

ZAKRES STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię przy stałej obsłudze prawnej polega na:

  1. udzielaniu porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
  2. sporządzeniu opinii prawnych
  3. opiniowaniu i przygotowywaniu umów cywilnoprawnych
  4. monitorowanie wierzytelności i ich egzekwowanie
  5. sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi podmiotami
  6. reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami lub z wierzycielami
  7. reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi

DARMOWA WYCENA SPRAWY

Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać kwestię, w której możemy pomóc. Wycena jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Nasz adwokat skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu 2 godzin.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.
Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu:

607 163 863